Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2013

Zircon
15:53
5651 d9a4
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viasniezka sniezka
Zircon
15:47
7822 02e6
Reposted fromZilla Zilla viabrzoskvinia brzoskvinia
Zircon
15:45
Znasz to uczucie? Kiedy jesteś w stanie rzucić dla kogoś naprawdę wszystko, a i tak nikt tego nie doceni?
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viabllondi bllondi
Zircon
15:39
0488 ef8e
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viairmelin irmelin
Zircon
15:39
8853 b77e 500
Zircon
15:33
Bo najczęściej próbujemy zapomnieć o kimś, kogo tak naprawdę chcemy pamiętać.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Zircon
15:33
 Największa krzywda jaką możesz sobie zrobić: przywiązać się do kogoś.
Reposted fromimyours imyours viairmelin irmelin
Zircon
15:24
  • Młody człowieku, proszę cię, bądź odważny, nie bój się nawet porażki, bo porażka w ogólnym rozrachunku twej działalności pracuje na plus, jeżeli mądre wnioski z niej wyciągniesz.
— Jerzy Stuhr
Reposted fromamanecer amanecer viareloveution reloveution
Zircon
15:23
0635 813d
Reposted fromkrolik krolik viakasessita kasessita
Zircon
15:22
0587 2a42
Reposted fromnieplaczglupia nieplaczglupia viameem meem
Zircon
15:22

Wybaczajcie sobie.

Udany związek, to 75% starań z obu stron i 25% uczucia. Może to przykre, co mówię, ale zakochanie i gorące, płomienne uczcie stosunkowo szybko mija (do roku czasu) i przechodzi w coś głębszego - dojrzałą miłość, nad którą trzeba solidnie pracować.
Po pierwsze, ważne jest, aby wybaczać sobie rzeczy wypowiedziane w złości i emocjach. Związek to burza emocji i czasami powie się coś za dużo, czego później się żałuje. Uważam, że nie należy wypominać takich rzeczy. Oczywiście istnieje granica, ale tutaj każdy powinien ją ustalić samodzielnie.
Po drugie, najważniejsza jest rozmowa o tych rzeczach, których w sobie nie lubimy. Nawet jeżeli to przykre usłyszeć od ukochanej osoby, co ją w nas drażni, to trzeba starać się to zrozumieć, a nie obrażać się na siebie nawzajem.
Po trzecie, nie starajcie się siebie zmienić, tylko zaakceptujcie swoje wady i siebie takimi, jacy jesteście. Każdy ma wady i zalety i skoro jesteście ze sobą, to bilans na pewno jest dodatni. Ważne jest, aby nie rozpamiętywać złych rzeczy i żeby one nie przesłoniły dobrych. Najważniejsze jest trzeźwo patrzeć na swoje zalety i wady, a nie wyolbrzymiać ich w którąkolwiek ze stron.
A więc wybaczenie, to podstawa udanego związku. Miłość zaczyna się tam, gdzie zaczyna się przebaczenie.

Reposted fromJealousfleur Jealousfleur viakasessita kasessita
Zircon
15:21
0127 ffa7 500
ale urocze poduchy ! :) 
Reposted fromamanecer amanecer viareloveution reloveution
Zircon
15:13
2976 8fe0 500
Reposted fromwerterowska werterowska viasucznik sucznik

October 03 2013

Zircon
18:22
8609 11d2
:(
Reposted fromckisback ckisback viahouseofpain houseofpain
Zircon
18:18
5160 0474
zasłużył.
Reposted frombartoszkowe bartoszkowe viaTomred97 Tomred97
Zircon
18:17
9028 8c0a 500
a więc jest jeszcze gorzej? 
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaTomred97 Tomred97
Zircon
16:59
0717 87fb
Reposted fromcountingme countingme vialaj laj
Zircon
16:58
7410 f5a7
Reposted fromlaj laj
16:56

contribute:

me: 1080p

you: 144p

Reposted fromelemenopie elemenopie viakartoNik kartoNik
Zircon
16:45
7102 3870
Reposted fromShini Shini viaiamawinrar iamawinrar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl