Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zircon
Człowiek nie boi się kolejnych prób, człowiek boi się cierpieć z tego samego powodu.
Reposted fromcasas casas viaxannabelle xannabelle
Zircon
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
— ..
Zircon
Mogę Cię przytulić jak chcesz, to najsilniejsza magia na świecie. 
— Shrek
Reposted fromAluap Aluap viaxannabelle xannabelle
Zircon
Niekochanym niewiele się przytrafia, ich nieżywe życia porastają pleśnią, ich dusze się duszą 
— Wojciech Kuczok
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaMagnolia11 Magnolia11
Zircon
Znasz to uczucie? Kiedy jesteś w stanie rzucić dla kogoś naprawdę wszystko, a i tak nikt tego nie doceni?
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viabllondi bllondi
Zircon
Bo najczęściej próbujemy zapomnieć o kimś, kogo tak naprawdę chcemy pamiętać.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Zircon
 Największa krzywda jaką możesz sobie zrobić: przywiązać się do kogoś.
Reposted fromimyours imyours viairmelin irmelin
Zircon
  • Młody człowieku, proszę cię, bądź odważny, nie bój się nawet porażki, bo porażka w ogólnym rozrachunku twej działalności pracuje na plus, jeżeli mądre wnioski z niej wyciągniesz.
— Jerzy Stuhr
Reposted fromamanecer amanecer viareloveution reloveution
Zircon

Wybaczajcie sobie.

Udany związek, to 75% starań z obu stron i 25% uczucia. Może to przykre, co mówię, ale zakochanie i gorące, płomienne uczcie stosunkowo szybko mija (do roku czasu) i przechodzi w coś głębszego - dojrzałą miłość, nad którą trzeba solidnie pracować.
Po pierwsze, ważne jest, aby wybaczać sobie rzeczy wypowiedziane w złości i emocjach. Związek to burza emocji i czasami powie się coś za dużo, czego później się żałuje. Uważam, że nie należy wypominać takich rzeczy. Oczywiście istnieje granica, ale tutaj każdy powinien ją ustalić samodzielnie.
Po drugie, najważniejsza jest rozmowa o tych rzeczach, których w sobie nie lubimy. Nawet jeżeli to przykre usłyszeć od ukochanej osoby, co ją w nas drażni, to trzeba starać się to zrozumieć, a nie obrażać się na siebie nawzajem.
Po trzecie, nie starajcie się siebie zmienić, tylko zaakceptujcie swoje wady i siebie takimi, jacy jesteście. Każdy ma wady i zalety i skoro jesteście ze sobą, to bilans na pewno jest dodatni. Ważne jest, aby nie rozpamiętywać złych rzeczy i żeby one nie przesłoniły dobrych. Najważniejsze jest trzeźwo patrzeć na swoje zalety i wady, a nie wyolbrzymiać ich w którąkolwiek ze stron.
A więc wybaczenie, to podstawa udanego związku. Miłość zaczyna się tam, gdzie zaczyna się przebaczenie.

Reposted fromJealousfleur Jealousfleur viakasessita kasessita
Zircon
podobno wszystko będzie dobrze ale jeszcze nie dziś
— Muchy
Reposted frompastelina pastelina
Zircon
kiedyś się do Ciebie uśmiechnę , przytulę i powiem " warto było Cię poznać " 
Reposted fromhope96 hope96 viaangels79 angels79
Zircon

Tak więc. Koniec historii. Koniec miłości. Idziemy do domu.

— sylani
Reposted fromcardini cardini
Zircon

o, zaczęło mi zależeć.

teraz się wszystko spierdoli.
     

Reposted fromagaf agaf viasidestory sidestory
Zircon
Po prostu zaakceptuj, że mnie nie ma. Nie dzwoń o 2 w nocy, nie pisz o 5:30 rano.
— :C
Reposted fromsfeter sfeter viawhiskyinthejar whiskyinthejar
Zircon
Jak to jest, że ludzie, w których życiu chcemy coś znaczyć, przechodzą obok, wymykają się, odchodzą?
— Barbara Rosiek, Byłam schizofreniczką
Reposted frommefir mefir vialaj laj
Zircon
NIE MAM U CIEBIE SZANS...
— WIEM, ALE CIĄGLE SIĘ ŁUDZĘ
Zircon

NAJGŁĘBIEJ PATRZĄ TE OCZY, KTÓRE NAJWIĘCEJ PŁAKAŁY.


Reposted fromdiscombobulated discombobulated viakartoNik kartoNik
Zircon
I zapamiętaj, że raz złamane serce będzie kochać jeszcze mocniej, pomimo, że wydaje się to niemożliwe. Ono po prostu kurczowo łapie się tego co będzie przypominać przeszłość.
Reposted fromlabellavita labellavita viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Zircon
Jest mi zimno bez Ciebie.
Reposted fromnataliablus nataliablus viaExfeletes Exfeletes
Zircon
Prawie każda kobieta marzy o tym, by mężczyzna o nią zawalczył. Ona wysyła impuls, a mężczyzna ma go odczytać i działać zgodnie z nim. Ale może to zrobić tylko wtedy, gdy ma kontakt ze sobą, ze swoją męskością.
— Piotr Pałagin, psychoterapeuta.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl