Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

Zircon
08:50
O kurwa, to ta cała "zupa" jeszcze istnieje? WOW.
Reposted bykoszau koszau

October 08 2013

Zircon
21:13
3267 43a7 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
Zircon
21:08
1528 38da
Zircon
21:01
Człowiek nie boi się kolejnych prób, człowiek boi się cierpieć z tego samego powodu.
Reposted fromcasas casas viaxannabelle xannabelle
Zircon
21:01
4583 d11d 500

tak bardzo prawdziwe
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viaxannabelle xannabelle
Zircon
20:43
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
— ..
Zircon
20:40
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakartoNik kartoNik
Zircon
20:40
5526 e801 500
Reposted fromlikeshootingstar likeshootingstar
Zircon
20:39
2830 5a97
Reposted fromenemmy enemmy viaspij-nieogarku spij-nieogarku
Zircon
20:39
8012 3d89
Zircon
20:38
Mogę Cię przytulić jak chcesz, to najsilniejsza magia na świecie. 
— Shrek
Reposted fromAluap Aluap viaxannabelle xannabelle
20:38
0195 6b83 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaxannabelle xannabelle
Zircon
20:38
0647 fecf
no jak żyć??
08:17
4188 0197
Reposted fromimmortal-a immortal-a viakalosz kalosz
Zircon
08:14

October 06 2013

Zircon
19:12
9203 b416
Reposted fromte-quiero te-quiero viajazzuj jazzuj
Zircon
19:08
9267 a746
Reposted fromzjebalosie zjebalosie viadzony dzony
Zircon
18:29
1060 eb4d
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaMagnolia11 Magnolia11
Zircon
18:29
Niekochanym niewiele się przytrafia, ich nieżywe życia porastają pleśnią, ich dusze się duszą 
— Wojciech Kuczok
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaMagnolia11 Magnolia11
Zircon
18:17
5946 26da
Reposted fromborn2beanxious born2beanxious viakartoNik kartoNik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl